Tax Shelter en podiumkunsten: een veelbelovende evolutie

Het mechanisme werd uitgebreid tot de ‘podiumkunsten’.

Het mechanisme van de Tax Shelter werd ruim een decennium geleden ingevoerd in de audiovisuele en filmsector en kreeg inmiddels de verwachte uitbreiding tot de podiumkunsten.

Dit nieuwe onderdeel is van kracht sinds begin 2017 en kende al snel een groot succes. SCOPE is vanzelfsprekend een procedure gestart en is inmiddels erkend als in aanmerking komende tussenpersoon en als in aanmerking komende producent. We brengen deze speciale versie van de Tax Shelter en zijn veelbelovende debuut nog graag even in herinnering …

Laatste wijziging : 20.04.2020

Podiumkunsten?

Door de Tax Shelter uit te breiden tot de podiumkunsten mikt de wetgever niet meer louter op werken van audiovisuele aard, maar ook op alle ‘oorspronkelijke podiumproducties’1. Het kan daarbij zowel gaan om een theaterproductie, met inbegrip van straattheater, maar ook circus, opera, klassieke of hedendaagse muziek, dans of cabaret, musical en ballet. De wet staat ook ‘totaalspektakel’ toe, waarbij verschillende van de eerder genoemde kunstvormen gecombineerd worden. Onder ‘oorspronkelijke’ productie moet verstaan worden elk ‘nieuw’ werk, hoewel het ook kan gaan om een ‘herinterpretatie’, met aanpassingen of in een nieuwe regie, maar niet om bijvoorbeeld een herneming van een bestaande dramatisering, scenografie of choreografie.

Door de herziening van de Tax Shelter-wetgeving kunnen nu ook productievennootschappen van podiumwerken erkend worden voor het inzamelen van middelen bij investerende ondernemingen en daarbij gebruik maken van het systeem van belastingaftrek dat in het audiovisuele domein al sinds 2003 zijn sporen verdiend heeft. De uitbreiding mag al meteen bemoedigend genoemd worden aangezien de projecten niet op zich laten wachten.

 


 

1. https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/belastingvoordelen/tax-shelter-%e2%80%93-podiumkunsten

Laatste wijziging : 20.04.2020

Een jaar later: een bijzonder positieve balans

De Gemeenschappen die bevoegd zijn voor het goedkeuren van de werken hebben na één jaar activiteit een eerste positieve balans opgemaakt. In totaal werden 300 projecten goedgekeurd voor een totaal investeringsbedrag van naar schatting bijna 43 miljoen euro. We vermelden erbij dat de projecten die door de Vlaamse Gemeenschap werden aangetrokken bijzonder zwaar doorwegen in de balans. Ze zijn goed voor maar liefst 34 miljoen euro, tegenover 9 miljoen aan Franstalige kant. Die kloof moet volgens de overheid verklaard worden vanuit de aard van de producties die aan beide kanten van de taalgrens gemaakt worden2.

In de Franse gemeenschap hebben vooral de sectoren van het theater en de klassieke muziek een beroep gedaan op de Tax Shelter. Ze totaliseerden respectievelijk 56 en 23 % van de aanvragen. Daarna kwamen het totaalspektakel (7,81 %), cabaret (6,25 %), dans (4,65 %) en circus (2,34 %)3.

Het mechanisme moet nog wat evolueren om gemakkelijker over de Tax Shelter te kunnen communiceren en de informatie-uitwisseling tussen de betrokkenen te versterken. SCOPE is alvast enthousiast over de eerste resultaten en kijkt er met ongeduld  naar uit om actief aan de toekomstige ontwikkelingen bij te dragen.

 


 

2. https://www.didierreynders.be/tax-shelter-un-bilan-tres-positif-pour-les-arts-de-la-scene/

3. https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_neuf-millions-supplementaires-pour-les-arts-de-la-scene-via-le-tax-shelter-en-un-an?id=9869280

Laatste wijziging : 20.04.2020

Newsletter

Rekentool