Investissez
Payez moins d'impots
Gain global

Tax Shelter

De Tax Shelter

De Tax Shelter

De Tax Shelter maakt deel uit van de fiscale maatregelen die door de Belgische federale Staat ingevoerd en in stand gehouden worden. Dankzij de maatregel kan elke winstgevende Belgische onderneming haar belastbare basis verminderen met een maximum van 850.000 € per aanslagjaar en een onmiddellijk belastingvoordeel genieten, door een financiële operatie die gericht is op een interessant positief rendement. Een Tax Shelter-verrichting betekent voor een bedrijf rendement genereren op een gedeelte van zijn belastingen!

WAARSCHUWING De verrichting bestaat, voor de investeerder, uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met de doelstelling om een Tax Shelter-attest te krijgen, gekoppeld aan een in aanmerking komend werk (audiovisueel of podiumwerk) dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een belastingvrijstelling. Bij de Tax Shelter komen risicofactoren kijken, waarvan het risico op niet- of maar gedeeltelijk verkrijgen van het belastingvoordeel in hoofde van de investeerder het belangrijkste is. Dat leidt dan tot het verlies van (een gedeelte van) het geïnvesteerde bedrag, indien de garantiemechanismen niet zouden blijken te werken. Die mechanismen staan vermeld in ons Prospectus van 22 mei 2018 en in de Aanvulling nr. 1 van 25 juni 2018, de Aanvulling nr. 2 van 4 december 2018 en de Aanvulling nr. 3 van 27 december 2018, in het kort onder de Waarschuwing en uitgebreider op de pagina’s 14 en 23 van het Prospectus, op pagina 11 van Aanvulling nr. 1, op pagina 20 van Aanvulling nr. 2 en op pagina 8 van Aanvulling nr. 3. De aanbieding van SCOPE Invest heeft betrekking op een investering in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel (audiovisueel & podiumkunsten) overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). Het ontbreken van financiële gegevens en het gebrek aan ervaring binnen SCOPE met de Tax Shelter voor de ‘podiumkunsten’ vormt een risicofactor die beschreven staat onder punt 2.4 van Aanvulling nr. 1. Ingaan op de aanbieding gaat voor de investeerder niet gepaard met een minimumbedrag, noch met andere kosten dan het storten van het investeringsbedrag. De vennootschappen met interesse in de aanbieding van SCOPE Invest worden verzocht om kennis te nemen van de volledige informatie die in het Prospectus en in Aanvullingen nr. 1, nr. 2 en nr. 3 vervat zit. We raden hun ook aan om met hun gebruikelijke financiële en fiscale consulenten de mogelijkheid te onderzoeken om in een dergelijke investering te stappen.

Alles vernemen
Welk rendement?

Welk rendement?

Een Tax Shelter-verrichting biedt een potentiële globale nettowinst van bijna 10 % van het geïnvesteerde bedrag. Het fiscale rendement bedraagt 5,3 %, aangevuld door een interest die ten laatste 18 maanden na de investering uitbetaald wordt.

Alles vernemen

Het Prospectus

SCOPE Invest publiceert sinds 2007 een Prospectus dat goedgekeurd wordt door de FSMA. Daarin vindt de investeerder alle nodige informatie met het oog op zijn of haar Tax Shelter-investering. Het huidige Prospectus is goedgekeurd op 22 mei 2018 en is geldig tot uiterlijk 21 mei 2019. Het wordt aangevuld door Aanvulling nr. 1 van 25 juni 2018, door Aanvulling nr. 2 van 4 december 2018 en door Aanvulling nr. 3 van 27 december 2018.

Alles vernemen

Filmproductie

Een film (of een podiumwerk) produceren bestaat voornamelijk uit het bijeenbrengen van de financiële middelen die de verwezenlijking ervan mogelijk moeten maken. De Tax Shelter is een mechanisme dat in België werd ingevoerd halverwege de jaar 2000 om de producenten te helpen financieringsmiddelen te vinden bij de Belgische ondernemingen, die in ruil een rendement ontvangen op hun hun investering.

Dankzij de Tax Shelter heeft SCOPE al geparticipeerd in de financiering van ruim 150 langspeelfilms die commercieel succes koppelden aan bekroningen op prestigieuze festivals (waaronder 2 gouden palmen, 1 zilveren beer en meer dan 10 films in de officiële selectie op het Festival van Cannes, 95 César- en 3 Oscarnominaties).

Laatste artikels

Actualiteit

\

23/04 - "Alice and the Mayor" van Nicolas Pariser, 5de film van SCOPE Pictures geselecteerd in Cannes!

"Alice and the Mayor", met Fabrice Luchini en Anais Demoustier, vervolledigen de selectie van speelfilms die mede zijn geproduceerd door SCOPE Pictures, geselecteerd op het 72e Filmfestival van Cannes. "Alice and the Mayor" zullen in wereldpremière worden gepresenteerd in de sectie "La Quinzaine des réalisateurs".

Met \

22/04 - Met "Heroes don't diet" plaatst SCOPE Pictures een vierde speelfilm in Cannes

De film van Aude Léa Rapin "Heroes don't die" wordt in Cannes geselecteerd in de rubriek "La semaine de la critique". Naast "Sibyl" (in officiële competitie), "Room 212" en "Papicha", is dit dus een vierde speelfilm geselecteerd in Cannes, gecoproduceerd door SCOPE Pictures en medegefinancierd door de Tax Shelter.

\

18/04 - "Sibyl" van Justine Triet in competitie in Cannes

"Sibyl" van Justine Triet, met in de hoofdrollen Virginie Efira en Adele Exarchopoulos, is een van de films in competitie voor de Palme d'Or in Cannes. Twee andere films, gecoproduceerd door SCOPE Pictures en gedistribueerd door Telescope, maken deel uit van de officiële selectie: "Chambre 212" van Christophe Honoré en "Papicha" van Mounia Meddour, die zullen deelnemen aan de sectie "Un certain regard".

Het jaarlijkse vrijstellingsplafond verhoogd tot 850.000 €?

15/03 - Het jaarlijkse vrijstellingsplafond verhoogd tot 850.000 €?

Op 6 februari werd een voorstel ingediend dat voorziet in de verhoging van de maximale vrijstelling van een Tax Shelter-investering. Van € 750.000 naar € 850.000 vanaf het aanslagjaar 2019.

Alle nieuws tonen

Newsletter

Rekentool