Investissez
Payez moins d'impots
Gain global

Tax Shelter

Promotionele communicatie

De Tax Shelter

De Tax Shelter

De Tax Shelter maakt deel uit van de fiscale maatregelen die door de Belgische federale Staat ingevoerd en in stand gehouden worden. Dankzij de maatregel kan elke winstgevende Belgische onderneming haar belastbare basis verminderen met een maximum van 850.000 € per aanslagjaar en een onmiddellijk belastingvoordeel genieten, door een financiële operatie die gericht is op een interessant positief rendement. Een Tax Shelter-verrichting betekent voor een bedrijf rendement genereren op een gedeelte van zijn belastingen!

WAARSCHUWING De verrichting bestaat, voor de investeerder, uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met de doelstelling om een Tax Shelter-attest te krijgen, gekoppeld aan een in aanmerking komend werk (audiovisueel of podiumwerk) dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een belastingvrijstelling. Bij de Tax Shelter komen risicofactoren kijken, waarvan het risico op niet- of maar gedeeltelijk verkrijgen van het belastingvoordeel in hoofde van de investeerder het belangrijkste is. Dat leidt dan tot het verlies van (een gedeelte van) het geïnvesteerde bedrag, indien de garantiemechanismen niet zouden blijken te werken. Die mechanismen staan vermeld in ons Prospectus van 25 juni 2019, in het kort onder de Waarschuwing en uitgebreider op de pagina’s 16 en 27 van het Prospectus. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA moet niet worden beschouwd als een gunstig oordeel over het aanbod dat het bevat. De aanbieding van SCOPE Invest heeft betrekking op een investering in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel (audiovisueel & podiumkunsten) overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). Het ontbreken van financiële gegevens en het gebrek aan ervaring binnen SCOPE met de Tax Shelter voor de ‘podiumkunsten’ vormt een risicofactor die beschreven staat onder punt 3.6 van het Prospectus. Ingaan op de aanbieding gaat voor de investeerder niet gepaard met een minimumbedrag, noch met andere kosten dan het storten van het investeringsbedrag. De vennootschappen met interesse in de aanbieding van SCOPE Invest worden verzocht om kennis te nemen van de volledige informatie die in het Prospectus vervat zit. We raden hun ook aan om met hun gebruikelijke financiële en fiscale consulenten de mogelijkheid te onderzoeken om in een dergelijke investering te stappen.

Alles vernemen
Welk rendement?

Welk rendement?

Een Tax Shelter-verrichting biedt een potentiële globale nettowinst van ongeveer 10 % van het geïnvesteerde bedrag. Het fiscale rendement bedraagt 5,3 %, aangevuld door een interest die ten laatste 18 maanden na de investering uitbetaald wordt.

Alles vernemen

Het Prospectus

SCOPE Invest publiceert sinds 2007 een Prospectus dat goedgekeurd wordt door de FSMA. Daarin vindt de investeerder alle nodige informatie met het oog op zijn of haar Tax Shelter-investering. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA moet niet worden beschouwd als een gunstig oordeel over het aanbod dat het bevat. Het huidige Prospectus is goedgekeurd op 25 juni 2019 en is geldig tot uiterlijk 24 juni 2020.

Alles vernemen

Filmproductie

Een film (of een podiumwerk) produceren bestaat voornamelijk uit het bijeenbrengen van de financiële middelen die de verwezenlijking ervan mogelijk moeten maken. De Tax Shelter is een mechanisme dat in België werd ingevoerd halverwege de jaar 2000 om de producenten te helpen financieringsmiddelen te vinden bij de Belgische ondernemingen, die in ruil een rendement ontvangen op hun hun investering.

Dankzij de Tax Shelter heeft SCOPE al geparticipeerd in de financiering van ruim 200 langspeelfilms die commercieel succes koppelden aan bekroningen op prestigieuze festivals (waaronder 2 gouden palmen, 1 zilveren beer en meer dan 10 films in de officiële selectie op het Festival van Cannes, 95 César- en 3 Oscarnominaties).

Laatste artikels

Actualiteit

Vier SCOPE coproducties op het Festival van de Franstalige film van Angoulême

20/08 - Vier SCOPE coproducties op het Festival van de Franstalige film van Angoulême

Elk jaar, aan het einde van de zomer, stelt het Festival van de Franstalige film van Angoulême een uitgebreide selectie voor van films die vanaf het najaar tot aan het einde van het jaar van zich zullen laten horen: populaire komedies, auteursfilms, langspeelfilms afkomstig uit de Franstalige wereld... Een van deze verwachte films, “Mon chien stupide” de nieuwe film van Yvan Attal met Charlotte Gainsbourg, zal als openingsfilm worden voorgesteld. Daarnaast dingen er nog andere SCOPE Pictures coproducties mee in de competitie, zoals “Fourmi” van Julien Rappeneau, “Papicha” van Mounia Meddour en “Notre Dame” van Valérie Donzelli. Het festival zal plaatsvinden van 20 tot en met 25 augustus 2019.

« Un monde plus grand » op la Mostra in Venetië

05/08 - « Un monde plus grand » op la Mostra in Venetië

De nieuwe film van Fabienne Berthaud “Un monde plus grand”, is geselecteerd voor La Mostra, het filmfestival van Venetië. Deze film naar het boek “Mon initiation chez les chamanes” van Corine Sombrun, waarin Cécile de France de hoofdrol speelt, zal vanaf 30 oktober in de bioscoop te zien zijn.

Drie SCOPE coproducties aanwezig op het FIFF van Namen

01/08 - Drie SCOPE coproducties aanwezig op het FIFF van Namen

Nadat “Chambre 212” afgelopen lente was geselecteerd in de categorie “Un certain regard” in Cannes – waarbij aan Chiara Mastroianni de prijs van de vrouwelijke hoofdrol werd toegekend – wordt deze nieuwe film van Christophe Honoré aan het Belgisch publiek voorgesteld op 27 september, op de openingsavond van het FIFF van Namen. Twee andere SCOPE Pictures-coproducties behoren tot de officiële selectie van de 34ste editie van het FIFF van Namen: “Adoration” van Fabrice du Welz met Thomas Gioria, Fantine Harduin en Benoît Poelvoorde; en “Alice et le maire” van Nicolas Pariser met Fabrice Luchini en Anaïs Demoustier, die in de running was voor “la Quinzaine des Réalisateurs” in Cannes.

\

23/07 - "Adoration" vertoont op het filmfestival van Locarno

De laatste film van Fabrice du Welz met Thomas Gioria, Fantine Harduin en Benoît Poelvoorde, zal deze zomer op het Piazza Grande van het filmfestival van Locarno worden vertoond. Het filmfestival zal plaatsvinden van 7 tot 17 augustus. De film vertelt het verhaal van een eenzame jongen, Paul, die Gloria ontmoet, de nieuwe patiënt in de psychiatrische kliniek waar zijn moeder werkt. Paul wordt meteen verliefd op deze onrustige en solaire tiener en zal met haar ontsnappen van de volwassen wereld ...

Alle nieuws tonen

Newsletter

Rekentool