Type projecten

Van film naar podiumkunsten ...

Criteria om in aanmerking te komen

Het Tax Shelter-mechanisme, goedgekeurd door de Europese Commissie, kadert in het Europese beleid ter ondersteuning van de Europese film. Zo staat de Tax Shelter open voor Belgische films maar ook voor elk ‘Europees’ werk, of het nu om een langspeelfilm, documentaire, serie, tv-film, animatieproject of kortfilm gaat. Voorwaarde is wel altijd dat een gedeelte van productie-uitgaven in België gerealiseerd worden. En sinds 2017 is het mechanisme uitgebreid tot de ‘podiumkunsten’.

De Tax Shelter staat ook open voor internationale producties, voor zover er een coproductieovereenkomst bestaat tussen België en de andere staat vanwaar het project afkomstig is.

Frankrijk is met voorsprong de belangrijkste ‘partner’ van SCOPE, maar de belangstelling van de Europese producenten voor film ‘made in Belgium’ verspreidt zich over alle regio’s van het continent. Dat betekent alleen maar winst voor de Belgische audiovisuele sector en voor onze economie in het algemeen.

SCOPE Invest haalt elk jaar draaidagen voor uiteenlopende grote internationale films naar België maar ondersteunt ondertussen toch vooral Belgische producties.

Om het belastingvoordeel definitief te maken in hoofde van de investeerders moeten de ondersteunde films het Tax Shelter-attest verkrijgen. En om dat attest te krijgen moet het project aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn onderworpen aan controles door de Franse gemeenschap, het Vlaams Audiovisueel Fonds en de belastingadministratie. Het attest bevestigt onder meer dat de film een minimumbedrag aan productie-uitgaven in België heeft gegenereerd, in de termijnen die door de wetgeving worden beperkt, volgend na de ondertekening van de Tax Shelter-investeringsovereenkomsten.

Het verkrijgen van het attest is afhankelijk van de naleving van de voorwaarden uit de Tax Shelter-wetgeving.

SCOPE Invest neemt het verkrijgen van het attest en het tijdig overmaken ervan aan de investeerders voor zijn rekening.

carte_nl.jpg

 

 

Audiovisuele werken

Audiovisuele werken

Onder ‘Europees audiovisueel werk’, moet verstaan worden:

- een fictiefilm, documentaire of een animatiefilm, bestemd om in de bioscoop te worden vertoond;

- een kortfilm, met uitzondering van korte reclamefilms;

- een lange fictiefilm voor televisie, eventueel opgedeeld in afleveringen;

- een fictie- of animatieserie voor televisie;

- kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van kinderen en 0- tot 16-jarigen; of

- een documentaire voor televisie;

die door de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap erkend zijn als ‘Europees werk’.

SCOPE Invest is erkend sinds 23 januari 2015 om Tax Shelter-fondsen in te zamelen die zullen dienen voor de financiering van ‘audiovisuele werken’. Sedert 2003 heeft SCOPE Invest fondsen verzameld voor meer dan 200 projecten, waarvan de meeste door SCOPE Pictures ge(co)produceerd werden.

Podiumwerken

Podiumwerken

Sinds 2017 (wet van 25 december 2016) is het mechanisme van de Tax Shelter uitgebreid tot de ‘podiumkunsten’.

Onder ‘podiumwerk’ moet verstaan worden een nieuwe podiumproductie: een theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke-muziek-, dans- of muziektheaterproductie, met inbegrip van musical en ballet, alsook de productie van een totaalspektakel (een combinatie van verschillende disciplines), waarbij het scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is, of die een herinterpretatie betreft.

SCOPE Invest is sinds 19 april 2018 erkend voor het ophalen van Tax Shelter-fondsen voor de financiering van ‘podiumproducties’.

Newsletter

Rekentool