Impact van de hervorming van de Vennootschapsbelasting op de Tax Shelter: het ‘Tax Shift’-effect

Bedrijven die hun belastingjaar afsluiten vanaf 31 december 2020 zullen tot 1.000.000 euro van hun winst kunnen vrijstellen via de Tax Shelter.

De hervorming van de Vennootschapsbelasting, die in verschillende golven is uitgerold, heeft de vennootschapsbelasting onder de 30% gebracht. Van 33,99% naar 29,58% in eerste instantie. Vanaf het einde van dit jaar zullen bedrijven die hun boekjaar op of na 31 december 2020 afsluiten, onderworpen zijn aan een belasting van 25%. Om de investeerders een gelijkwaardig rendement op hun investering te garanderen, zijn in artikel 194 ter van het WIB 92 aanpassingen aangebracht. Bedrijven kunnen nu tot 1.000.000 euro van hun winst vrijstellen dankzij de Tax Shelter.

Laatste wijziging : 14.05.2020

Nieuw vrijstellingspercentage van 421%.

Om de "samenhang" met het systeem "zoals het vóór de Ven.B-hervorming was ontworpen" te waarborgen, is het oorspronkelijk op 750.000 euro vastgestelde vrijstellingsplafond naar boven bijgesteld.

Om een investeringsniveau te garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van de vorige periode, is het maximumbedrag dat kan worden vrijgesteld dus verhoogd tot 850.000 euro en stijgt het naar een nieuw niveau van 1.000.000 euro voor ondernemingen die hun boekjaar op of na 31 december 2020 (belastingjaar 2021) afsluiten. Deze wijziging van het vrijstellingsplafond en het belastingtarief (dat stijgt tot 25%) gaat gepaard met een aanpassing van het vrijstellingspercentage voor Tax Shelter-investeringen, dat stijgt tot 421%.

Deze wijziging betekent dus dat de investeringscapaciteit per bedrijf en per jaar op ongeveer 240.000 euro (1.000.000/4,21 = 237.529 euro) wordt gehandhaafd.

Voor beleggers die zich in een "overdrachtssituatie" bevinden nadat zij in de voorgaande jaren te veel hebben geïnvesteerd in verhouding tot hun capaciteit (wettelijke beperkingen), kan een vermenigvuldigingscoëfficiënt worden toegepast op de bedragen die niet konden worden vrijgesteld. De berekening wordt dus gemaakt op basis van het belastingtarief dat van kracht is in de belastbare periode waarin de investeerder de kaderovereenkomst heeft ondertekend, en het tarief dat van kracht is voor de periode waarin de overdracht plaatsvindt, zodat de investeerder zijn verwachte belastingaangifte handhaaft.

De potentiële totale nettowinst van een Tax Shelter transactie, waarbij de belastingopbrengst wordt gecombineerd met de betaling van een financiële premie, bedraagt bijna 10% van het in de regeling geïnvesteerde bedrag.

Er moet rekening worden gehouden met de risico's die inherent zijn aan een investering in een Tax Shelter operatie voordat er een investeringsbeslissing wordt genomen.

 

Laatste wijziging : 14.05.2020

Newsletter

Rekentool