Een film of serie produceren … Hoe verloopt dat nu eigenlijk? - episode 1

Een proces in verschillende fasen

Welk verhaal ga je vertellen?

De productie van een audiovisueel project kan uiteenlopende, soms bochtige wegen volgen … Toch is men het doorgaans eens over vier essentiële fasen: de ontwikkeling, de preproductie, de productie zelf en de postproductie

De ontwikkeling betekent het begin van het avontuur. In die fase wordt namelijk onderhandeld over het verwerven van de rechten op ‘het verhaal’ dat de film wil vertellen. Het verhaal kan gebaseerd zijn op een bestaand werk, zoals een roman, maar net zo goed op eender welk ander inhoudelijk element. Dat kan een opmerkelijke gebeurtenis zijn, al dan niet persoonlijk, of een historisch feit. Zodra de rechten verworven zijn of minstens een optie genomen is, kan het ontwikkelingsproces van start gaan. De producent van het audiovisueel project werft dan doorgaans een (of meer) scenarist(en) aan. Zij moeten het verhaal omzetten in een ‘format’ die aangepast is aan het audiovisuele project. Doorgaans gaat het daarbij om een ‘reductie’ van het verhaal, vanwege de inherente beperkingen. Die hebben enerzijds te maken met ‘tijd’. De officiële duur van een langspeelfilm bedraagt minstens 58 minuten en 29 seconden, oftewel de speelduur van een standaard 35 mm filmspoel van 1.600 meter. De andere beperking betreft de ‘middelen’ want het heeft weinig zin om een scenario te schrijven dat niet gefinancierd kan worden. Deze stap neemt doorgaans verscheidene maanden in beslag. Zodra het scenario klaar is zal de producent een budget uitwerken om het project te kunnen realiseren. Zij of hij werkt de logistiek van de productie uit, de productie- en opnameplanning, de kostencalculatie en het financieringsplan. Tegelijk daarmee start de zoektocht naar een regisseur en naar de acteurs en worden de nodige maatregelen genomen om het project gefinancierd te krijgen. Dat kan een heel jaar tot verscheidene jaren in beslag nemen. Inderdaad, geduld is een schone deugd!

 

Laatste wijziging : 13.04.2021

De logistiek waarrond de voorbereidingen draaien

Met de fase van de preproductie komen we al dichter bij de kern van de zaak. Hoe definiëren we die preproductie en welke aspecten komen in die fase aan bod? Het zijn er verschillende: het ondertekenen van de contracten met de regisseurs, de acteurs en de technische ploeg, het afronden van de overeenkomsten met de financiers, de voorbereidingen met de productieleiding, de verzekeringscontracten, de locatiescouting. We denken ook aan de kostuumontwerpers, aan de mensen achter de camera en aan de productiecoördinator, die allen nauw zullen samenwerken met de producent en de regisseur. De fase van de preproductie is duidelijk vooral een kwestie van logistiek!

Laatste wijziging : 13.04.2021

En dan … actie!

Na de fase van de preproductie volgt die van de eigenlijke productie. Sleutelonderdeel daarvan is uiteraard het draaien van de audiovisuele productie. Alles en iedereen moet nu klaar zijn: de technici, de vooraf gescoute locaties, de studio’s, de belichting, de grime, de catering. Deze fase wordt doorgaans in weken geteld. Een langspeelfilm opnemen duurt gemiddeld tussen 25 en 55 dagen. Het draaien gebeurt vaak op heel uiteenlopende locaties en gaat dus gepaard met nogal wat verplaatsingen van de ene set naar de andere, soms verspreid over verschillende continenten. Dat moet allemaal op relatief korte tijd gebeuren, want iedereen heeft ook wel andere verplichtingen na te komen. En denk ook maar aan de impact die de seizoenen hebben op de sfeer van deze of gene filmscène. Een zomers tafereel neem je nu eenmaal niet op in de winter …

Als het editen, de montage en het mixen van klank en beeld of de speciale effecten eraan komen spreken we stilaan over de postproductie. Als de regisseur beslist dat zijn film voltooid is, krijgt hij een ‘master’. De film gaat dan de fase van de distributie in.

Laatste wijziging : 13.04.2021

Newsletter

Rekentool