De globale opbrengst van de Tax Shelter bedraagt intussen 12,94%

Nu de rentevoeten weer stijgen, klimt de globale netto-opbrengst van een Tax Shelter-investering bijna tot de drempel van 13 % netto.

Stijging van de Euriborkoers

Het rendement van een belegging via Tax Shelter is een combinatie van een fiscaal én een financieel rendement.

Dit laatste schommelt per halfjaar, afhankelijk van de evolutie van de gemiddelde Euriborkoers van de zes maanden die voorafgaan aan de halfjaarlijkse afsluiting.

Nu de rentevoeten weer sterk stijgen, heeft ook de gemiddelde Euriborkoers zich op 1 januari 2023 weer in de positieve sfeer gehesen, namelijk op 2,334 %.

Resultaat van de koersen: het financiële gedeelte van de globale opbrengst van een Tax Shelter-investering bedraagt nu meer dan 10 % bruto (7,69 % netto) van het geïnvesteerde bedrag over een periode van 18 maanden.

Door deze 7,69 % op te tellen bij het fiscale rendement van deze operatie (5,25 %), bereiken we een globaal resultaat van 12,94 %.

Laatste wijziging : 27.02.2023

Vrijstellingsplafond van € 2.000.000,- nog te bevestigen

De vennootschappen die een boekhoudkundige winst van meer dan 5,375 miljoen vóór belastingen realiseren, kunnen jaarlijks een maximaal bedrag vrijstellen; sinds de covidcrisis is dit bedrag geplafonneerd op € 2.000.000,-.

Deze steunmaatregel voor de industrie (verdubbeling van het vrijstellingsplafond) werd verlengd tot de afsluitingen van 31 december 2022. De verlenging van deze maatregel moet momenteel nog bevestigd worden, met name om het volume van de Tax Shelter te kunnen optrekken en ook de sector van de videogaming kansen te geven om te profiteren van deze financieringstool.

Laatste wijziging : 27.02.2023

Afsluitingen van januari tot december

Bij SCOPE Invest blijven we elk jaar geopend tot 31 december om de laatste investeerders van het jaar van dienst te kunnen zijn.

Hiertoe zetten we enige reserve opzij in nieuwe, exclusieve projecten!

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@scopeinvest.be, of stuur ons een berichtje via de contactpagina van deze website.

We kijken ernaar uit om u een belegging in een productie van SCOPE Pictures en Sceniscope te kunnen voorstellen!

Laatste wijziging : 27.02.2023

Newsletter

Rekentool