Vrijstellingslimiet van € 2 miljoen verlengd voor decemberafsluitingen

De verdubbeling van de vrijstellingsplafonds blijft behouden voor aanslagjaren die in 2022 worden afgesloten.

Vrijstellingsplafonds

Dit was de belangrijkste maatregel die de regering nam bij het uitbreken van de pandemie van 2020. Ze werd verlengd tot de sluitingen van 31 december 2022 door de wet van 14 februari 2022 die op 7 maart 2022 in werking trad.

Het vrijstellingsplafond van € 1.000.000 wordt verhoogd tot € 2.000.000.

Dit betreft uiteraard een beperkt aantal bedrijven, want onthoud dat voor € 1 geïmmuniseerd in Tax Shelter, u minimaal € 2 gereserveerde winst nodig heeft die tijdens het boekjaar is opgebouwd.

Dankzij deze uitzonderlijke noodmaatregel die in 2020 werd genomen, kon de sector een relatief stabiel activiteitenniveau handhaven (ongeveer 180 miljoen euro per jaar opgehaald in Tax Shelter), ondanks de moeilijke economische context die verband houdt met de pandemie.

De regering heeft daarom gehoor gegeven aan het verzoek van de producenten om deze mogelijkheid voor de grootste bedrijven nog eens 12 maanden te behouden om tweemaal zo hoge bedragen te investeren als ze winst maken die dat toelaat.

Laatste wijziging : 19.09.2022

Een heuse zuurstofkuur voor de sector

In de praktijk ligt het investeringsplafond waardoor het maximale jaarbedrag kan worden vrijgesteld ook dit jaar op € 475.059 (€ 2.000.000 / 421%).

Het maximale belastingrendement dat een bedrijf uit de operatie kan halen, bedraagt ​​dus € 500.000 (de verschuldigde belasting op een winst van € 2.000.000) - € 475.059 (het maximale geïnvesteerde bedrag in tax shelter), ofwel € 24.941 € of zelfs 5,25% van het geïnvesteerde bedrag.

Deze belastingaangifte kan zelfs toenemen bij onvoldoende voorschotten, bijvoorbeeld gekoppeld aan een uitzonderlijk resultaat, aangezien de Tax Shelter het mogelijk maakt om het negatieve effect van de 6,75% belastingverhoging te verminderen.

Laatste wijziging : 19.09.2022

Newsletter

Rekentool