Het nettorendement van de Tax Shelter bereikt een historische recordhoogte van 14,57%!

De voortdurende stijging van het Euribor-rentetarief gedurende de eerste helft van 2023 is ook het rendement van de Tax Shelter blijven oppeppen. Voor stortingen in het tweede semester is bijna de magische grens van 15% bereikt.

Recordhoogte

Dat is het hoogste niveau sinds de grote hervorming van de Tax Shelter in 2015. Het potentiële nettorendement van dit type investering is in 24 maanden tijd gewoonweg met 50% toegenomen.

Het fiscale gedeelte blijft stabiel en verankerd op 5,25% van het geïnvesteerde bedrag. Het is dus wel degelijk het bijkomende rendement of de financiële premie die de producent aan de investeerder geeft die van die historische stijging profiteert.
 

Laatste wijziging : 24.07.2023

Belastingen betalen en de cultuursector ondersteunen

Jaarlijks investeren de Belgische ondernemingen bijna 180 miljoen in dit vrijstellingsmechanisme. Het gaat daarbij om een 5.000-tal ondernemingen, kmo’s en grote bedrijven, die een beroep doen op de Tax Shelter om de belastingdruk te verlagen en bovendien kunnen kiezen waaraan hun belastingen concreet worden besteed.

Gevraagd naar wat hen motiveert vermelden de investeerders hun steun aan de cultuursector als een van de belangrijkste succesfactoren van het mechanisme.

Laatste wijziging : 24.07.2023

Een positief effect op de economische activiteit in België

We herinneren er aan dat de Tax Shelter ook tot doel heeft om de economische activiteit in België te stimuleren. Een element dat vaak vergeten wordt is dat de producenten die ruimschoots van dit financiële manna gebruikmaken ook verplicht zijn om als tegenprestatie uitgaven in ons land te verrichten, voor ongeveer het dubbele van het bedrag aan fondsen dat ze via de Tax Shelter bijeengesprokkeld hebben. Daar kan de schatkist alleen maar wel bij varen. De inkomsten aan btw, RSZ-bijdragen … als gevolg van die activiteit nemen ook toe. Dat brengt het mechanisme globaal in evenwicht en maakt een constante ontwikkeling van de Belgische audiovisuele sector mogelijk.

  

Laatste wijziging : 24.07.2023

Een potentieel rendement van 22% in geval van onvoldoende voorafbetalingen

We herinneren er ook aan dat de Tax Shelter, voor vennootschappen die hun boekjaar afsluiten tussen nu en 31 december 2023, in geval van onvoldoende voorafbetalingen nog een extra rendement in petto heeft. Vennootschappen die in dat geval zijn kunnen, door een beroep te doen op de Tax Shelter, hun belastbare basis verminderen en daardoor de verhoging van hun belastingen beperken. Dit positief neveneffect van het mechanisme leidt tot een globaal nettorendement van 22%.

Laatste wijziging : 24.07.2023

Newsletter

Rekentool