De Tax Shelter in het kort: focus op de balans en de perspectieven

2017: een recordjaar.

Het jaar 2017 werd afgesloten met een recordaantal aan door de Federatie Wallonië-Brussel erkende filmwerken.

De sinds de invoering van de Tax Shelter in 2003 geïnvesteerde bedragen zijn opgelopen tot ruim een miljard euro. En de vernieuwingen op wetgevend vlak, enerzijds de uitbreiding van de TS tot de podiumkunsten en anderzijds de hervorming van de vennootschapsbelasting, doen vermoeden dat dit dynamisme wel zal aanhouden of nog toenemen. Dit geeft ons de gelegenheid om terug te komen op datgene dat de actualiteit van de TS heeft uitgemaakt en op de toekomstbeloften die hij inhoudt.

Laatste wijziging : 20.04.2020

2017: een recordjaar voor de ‘audiovisuele’ Tax Shelter …

De cijfers spreken voor zich. Op amper twee jaar tijd is het aantal erkende werken met 76 % toegenomen. 378 werken hebben in 2017 immers een erkenning gekregen in de Franse gemeenschap en konden op TS-middelen rekenen, tegenover 287 in 2016 … ook al een record maar nu flink scherper gesteld. De opgehaalde bedragen hebben dan weer de historische kaap van één miljard euro overschreden. Het aantal projecten dat dankzij de TS mogelijk is geworden nam mee toe en komt nu op een totaal van 1.282.

Laatste wijziging : 20.04.2020

… en een veelbelovend debuut voor de TS ‘podiumkunsten’

De nieuwe uitbreiding van de Tax Shelter is nu ruim een jaar van kracht. Een hele reeks van podiumproducties in theater, circus, muziek, opera en dans, of een combinatie van die kunsten in een ‘totaalspektakel’ komen nu ook in aanmerking. De geregistreerde resultaten zijn bijzonder bemoedigend, aangezien in 2017 meer dan 40 miljoen werd ingezameld voor de ‘podiumkunsten’, waarvan bijna 80 % voor door de Vlaamse gemeenschap1 erkende werken. Theater en klassieke muziek waren in verhouding de voornaamste begunstigden van het mechanisme2

 


1. Voor het hele land werden al 300 projecten goedgekeurd, voor een totaal investeringsbedrag van naar schatting bijna 43 miljoen euro.

2. https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_neuf-millions-supplementaires-pour-les-arts-de-la-scene-via-le-tax-shelter-en-un-an?id=9869280

 

Laatste wijziging : 20.04.2020

Toekomstperspectieven na de hervorming van de Ven.B

Hoewel de aanslagvoet van de vennootschapsbelasting geleidelijk verlaagd wordt van 33,99 % voor het aanslagjaar 2018 naar 29,58 % voor de periode 2019-2020 en dan tot 25 % vanaf aanslagjaar 2021), blijft de TS interessant. Ook het percentage van de vrijstelling van een investering in de TS wordt immers onderworpen aan een reeks corrigerende aanpassingen, van 310 % in 2018 naar 356 % en vervolgens naar 421 % vanaf 2021. Die zijn erop gericht de rentabiliteit van het mechanisme te blijven verzekeren. Het jaarlijkse maximumbedrag neemt toe tot 850.000 €. De globale potentiële nettowinst neemt zelfs toe, als we rekening houden met het feit dat het bijkomend rendement (de intresten die de producent na verloop van 18 maanden aan de investeerder betaalt) belast zal worden volgens de nieuwe, verlaagde aanslagvoet in de Ven.B.

Het rendement van een TS-verrichting blijft dus stabiel (5,3 %), ook na de hervorming van de Ven.B, voor de ondernemingen die een winst vóór belastingen realiseren van minimaal 160.000 € en tegen de normale aanslagvoet belast worden. Voor de ‘kleine ondernemingen’ die het verminderd tarief genieten, en waarvan de winst vóór belastingen niet meer bedraagt dan 100.000 € vormt de Tax Shelter niet langer een interessante opportuniteit.

De maximale investeringscapaciteit vermindert tot 238.764 € (850.000/3,56) tegenover 241.935 € tijdens de vorige aanslagjaren (750.000/3,1).

Laatste wijziging : 20.04.2020

Newsletter

Rekentool