Coronamaatregelen verlengd tot 31 december 2022

De verdubbeling van de vrijstellingsplafonds blijft behouden voor aanslagjaren die in 2022 worden afgesloten.

Vrijstellingsplafonds

De voornaamste maatregel die de regering nam bij het losbarsten van de pandemie in 2020 is zopas uitgebreid tot de afsluitingen op 31 december 2022, zoals bepaald in de wet van 14 februari 2022.

Het vrijstellingsplafond van € 1.000.000 wordt op € 2.000.000 gebracht.

Dit zal uiteraard maar een beperkt aantal ondernemingen aanbelangen. We herinneren er immers aan dat voor 1€ die onder de Tax Shelter vrijgesteld wordt tijdens het aanslagjaar minstens 2€ gereserveerde winst aangelegd moet worden.

Deze in 2020 bij hoogdringendheid genomen uitzonderingsmaatregel heeft de sector in staat gesteld om een relatief stabiel activiteitenniveau aan de dag te blijven leggen, ondanks een situatie die vanwege de pandemie economisch zorgwekkend genoemd kan worden.

De Regering is dus ingegaan op de vraag van de producenten om gedurende een bijkomende periode van 12 maanden voor de grootste ondernemingen de mogelijkheid open te houden om een dubbel zo groot bedrag te investeren, als ze daartoe de nodige winst maken.

Laatste wijziging : 14.03.2022

Een heuse zuurstofkuur voor de sector

In de praktijk ligt het investeringsplafond waarmee het jaarlijkse maximumbedrag kan worden vrijgesteld momenteel op € 475.059 (2.000.000 / 421%).

Het maximale fiscale rendement dat een onderneming dus uit de operatie kan halen bedraagt 500.000 (de belasting die verschuldigd is op een winst van 2.000.000) - 475.059 (het maximumbedrag dat in de Tax Shelter belegd kan worden), ofwel € 24.941, of nog altijd 5,25% van het geïnvesteerde bedrag.

Voor de producenten op zoek naar middelen om hun projecten gefinancierd te krijgen, komt deze maatregel neer op een zuurstofkuur die wellicht noodzakelijk zal blijken om de financiering in evenwicht te houden.

 

Laatste wijziging : 14.03.2022

Verlenging van de termijnen voor het verrichten van in aanmerking komende uitgaven

De andere belangrijke maatregel die de wetgever genomen heeft betreft de verlenging van de periode van 12 maanden waarin het de producent toegestaan is om productie- en exploitatie-uitgaven voor zijn project te verrichten en daarmee de voordelen van de Tax Shelter te genieten.

Oorspronkelijk had de wetgever de uitzondering beperkt tot de raamovereenkomsten die ten laatste op 30 september 2021 ondertekend waren.

De maatregel is voortaan uitgebreid tot alle raamovereenkomsten die uiterlijk op 21 maart 2022 ondertekend zijn.

Laatste wijziging : 14.03.2022

Newsletter

Rekentool